Kamatozó Kincstárjegy

AMIT A KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGYRŐL TUDNI KELL

A Kamatozó Kincstárjegy 1 éves futamidejű, fix kamatozású, 10.000,- Ft-os alapcímletű értékpapír. Jegyzés útján kerül forgalomba. Jegyezni névértéken, azaz 100%-os árfolyamon lehet. Az egyéves futamidő a jegyzés lezárását követő második munkanaptól kezdődik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra. A Kamatozó Kincstárjegyek utáni kamatbevétel adóköteles, kamatjövedelem után az adó mértéke jelenleg 15%.

A Kamatozó Kincstárjegy által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el.

A KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY VÁSÁRLÓI

A Kamatozó Kincstárjegyet belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek), belföldi civil szervezetek (pl. alapítvány, egyesület), belföldi non-profit cégek (devizabelföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek, meghatározott kivételekkel**) vásárolhatják meg.

NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATAL MÓDJA

A Kamatozó Kincstárjegy jegyzés útján kerül forgalomba hozatalra.

FORGALMAZÓHELYEK ÉS VISSZAVÁSÁRLÁS

Jegyezhető, illetve a futamidő alatt eladható a Magyar Államkincstár állampénztári irodáiban, a WebKincstáron és TeleKincstáron keresztül, valamint a lakossági Elsődleges forgalmazók fiókhálózatában (CIB, Erste, K&H, MKB, OTP, Raiffeisen, UniCredit és TakarékBank). Az Elsődleges forgalmazók és a Magyar Államkincstár együtt a továbbiakban: Forgalmazók. A Forgalmazók napi vételi árfolyamot jegyeznek a Kamatozó Kincstárjegy sorozatokra, így náluk az üzletszabályzatukban leírtak szerint a Kamatozó Kincstárjegy futamideje alatt is eladható.

* Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy valamennyi befektetési kockázatot és lehetőséget a befektetőnek kell felmérnie.

** A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek nem vásárolhatják meg. A 2014. június 2-tól értékesített Kamatozó Kincstárjegyek esetében a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és az előőbbiek szerinti intézményi befektetők nem vásárolhatják meg.

aktuális éves kamat:
2,00 %
Értékesítési pontok

kincstári árfolyamjegyzés

Kapcsolódó dokumentumok

archív nyilvános ajánlattételek